İNTERPOL HUKUKU VE HAKLARINIZ

İnterpol merkezi Fransa’nın Lyon kentinde olan 194 üyesi bulunan uluslararası polis işbirliği teşkilatıdır.

INTERPOL_General-Presentation_juin19_01-EN4

İnterpol sınır aşan suçla ve cezasızlık ile mücadelede çok hayati bir fonksiyon ifa etmekle birlikte son yıllarda artan şekilde insan hakları merkezli eleştirilerin odağındadır.

Eleştirilerin merkezinde Çin, Rusya, İran gibi rejimlerim kırmızı bülten mekanizması ve kayıp ve çalıntı seyahat belgesi (SLTD) veri tabanını kötüye kullanarak yurtdışındaki rejim muhaliflerini hedef alması ve Interpol’ün kurumsal mekanizmalarının buna engel olamaması yatmaktadır.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Parlamentosu ve Amerika Birleşik Devletleri Senatosu bu konuda rapor, öneri ve bildiriler yayınlamıştır. Bu rapor ve öneriler doğrultusunda son yıllarda INTERPOL kurumsal yapısında bazı reformlar yapılmıştır. Bu kapsamda 2009 ve 2016, 2019 yıllarında INTERPOL Dosya Kontrol Komitesi statüsü ve veri isleme prosedürleri reforme edilerek şeffaflık artırılmaya ve bireylerin savunma hakkına garanti edilmeye çalışılmıştır.

Ancak bu reformlar suiistimalci devletleri azaltmamış ancak artırmıştır, öyle ki 2016’dan bu yana Türkiye’de bu devletlere eklenmiştir.


ILGINIZI CEKEBILIR:

Turkey’s Disregard for the Freedom of Movement

Stealth law extends Turkish restrictions on citizens’ freedom of movement


Bireysel haklarınız

Bugün, her birey INTERPOL’e başvurarak kurumdaki kendisi hakkında bir veri tutulup tutulmadığını sorgulayarak veri erişim hakkını kullanabilir, bu verinin düzeltilmesi ya da silinmesini talep edebilir.

Söz konusu veri kırmızı bülten ve diğer renkteki bültenlere dair olabileceği gibi kişinin pasaport ya da seyahat belgesine dair de olabilir.

Başvuru ve ekleri INTERPOL’un resmi dillerinden birinde olmak zorundadır.

Ali Yıldız Legal, INTERPOL başvuruları konusunda uzman olup şimdiye birçok başvuruyu başarı ile sonuçlandırmıştır.