ALI YILDIZ LEGAL

Avukat Ali Yıldız, bir Türk çiftin iltica başvurularını reddederek geldikleri Kosova'ya geri gönderme kararı alan İsviçre'ye karşı BM İşkenceye Karşı Komite nezdinde açtığı davayı kazandı. Şikâyetçilerin sınır dışı edilmesini önlemek için...

Ali Yildiz has successfully defended a case before the UN Committee against Torture against Switzerland, which rejected the asylum applications of a Turkish couple and decided to return them to Kosovo,...

Okul yaşındaki cocuklarının kendilerini hafta sonu ziyaret etmesine ve onlarla hafta sonu telefon görüşmesi yapmalarına izin verilmeyen mahpusların şikayeti: AIHS md. 8 ihlal edilmiştir.

It is imperative that Interpol complies with its own rules by not ignoring the decisions and findings of international human rights bodies such as the UN. In particular, Interpol should take...

Gerekçeli kararın, kararı veren hakim tarafından değil, duruşmaya katılmamış olan başka hakimler tarafından yazılmış olması adil yargılanma hakkını ihlal eder.

Yargıtay, Belçika Vatandaşlık Kanunu (VK) ve 14/01/2013 tarihli Kraliyet Kararnamesinde sayılan kişiye özgü ağır olgular listesinin sınırlı sayıda ilkesine tabi olduğuna hükmetmiştir. Mahkemenin bu kararı, örneğin trafik cezalarına dayalı ret kararlarına...

Commission for the Control of INTERPOL’s Files (CCF) published its 2021 activity report.

Avrupa Göç Ağı Belçika İrtibat Noktası'nın raporuna göre, Belçika'da yasadışı olarak çalışan üçüncü ülke vatandaşları her zaman haklarının farkında değillerdir. Uygulamada, yasadışı olarak çalışan üçüncü ülke vatandaşları nadiren İş Müfettişliği'ne şikayette...

İtalyan Yüksek Mahkemesi, savcılık makamı ve polisin Sky ECC isimli şifreli iletişim ağından ağından sanıkların / şüphelilerin mesajlarının nasıl elde edildiğini açıklaması gerektiğine karar verdi. 

ByLock soruşturmaları ile önemli benzerlikler arz eden EncroChat davasındaki mahkumiyet kararı Fransız Yargıtay'ınca bozuldu.