ALI YILDIZ LEGAL

Avrupa Göç Ağı Belçika İrtibat Noktası'nın raporuna göre, Belçika'da yasadışı olarak çalışan üçüncü ülke vatandaşları her zaman haklarının farkında değillerdir. Uygulamada, yasadışı olarak çalışan üçüncü ülke vatandaşları nadiren İş Müfettişliği'ne şikayette...

İtalyan Yüksek Mahkemesi, savcılık makamı ve polisin Sky ECC isimli şifreli iletişim ağından ağından sanıkların / şüphelilerin mesajlarının nasıl elde edildiğini açıklaması gerektiğine karar verdi. 

ByLock soruşturmaları ile önemli benzerlikler arz eden EncroChat davasındaki mahkumiyet kararı Fransız Yargıtay'ınca bozuldu.

Ali Yildiz and London based prominent barrister Ben Keith contribute to report by the London Advocacy Centre on Turkish Extradition cases. London Advocacy published “A Legal Examination of Recent Extradition Proceedings about...

Ali Yildiz and Justice Abroad Director, Michael Polak co-publish a report for the International Journalists Association (IJA)  on the “Weaponization of Anti-Terror Financing Measures: The Turkish government’s new transnational repression tool...

Ali Yildiz Legal provides legal service for submission for removal/deletion/rectification of false entries in the SLTD database, and has successfully obtained the deletion of entries in more than twenty cases, after...

Hukuk büromuz SLTD veri tabanına islenen gerçeğe aykırı kayıtların silinmesi konusunda Interpol Dosyalarının Kontrolü Komitesi’ne yapılacak başvurular konusunda hukuki hizmet vermekte olup yirmiden fazla dosyada basari ile kayıtların silinmesini sağlamış ve...

OHAL dönemi davalarına dair önemli tespitler içeren Ilıcak kararı Hükümet’in itirazının reddedilmesi kesinleşti. (ILICAK / TÜRKİYE DAVASI (No. 2) (Başvuru No. 1210/17) Nazlı Ilıcak kararına Hükümet tarafından yapılan itiraz, 20 Haziran'da ret...

Taner Kılıç v. Türkiye kararı, Türkiye'nin temyiz talebinin ret edilmesi ile 10 Ekim 2022 tarihinde kesinleşti.

Refugees can ask the INTERPOL to remove or correct the data about themselves that is originated from the country where he or she fears persecution.