ALI YILDIZ LEGAL

Ali Yildiz and London based prominent barrister Ben Keith contribute to report by the London Advocacy Centre on Turkish Extradition cases. London Advocacy published “A Legal Examination of Recent Extradition Proceedings about...

Ali Yildiz and Justice Abroad Director, Michael Polak co-publish a report for the International Journalists Association (IJA)  on the “Weaponization of Anti-Terror Financing Measures: The Turkish government’s new transnational repression tool...

Ali Yildiz Legal provides legal service for submission for removal/deletion/rectification of false entries in the SLTD database, and has successfully obtained the deletion of entries in more than twenty cases, after...

Hukuk büromuz SLTD veri tabanına islenen gerçeğe aykırı kayıtların silinmesi konusunda Interpol Dosyalarının Kontrolü Komitesi’ne yapılacak başvurular konusunda hukuki hizmet vermekte olup yirmiden fazla dosyada basari ile kayıtların silinmesini sağlamış ve...

OHAL dönemi davalarına dair önemli tespitler içeren Ilıcak kararı Hükümet’in itirazının reddedilmesi kesinleşti. (ILICAK / TÜRKİYE DAVASI (No. 2) (Başvuru No. 1210/17) Nazlı Ilıcak kararına Hükümet tarafından yapılan itiraz, 20 Haziran'da ret...

Taner Kılıç v. Türkiye kararı, Türkiye'nin temyiz talebinin ret edilmesi ile 10 Ekim 2022 tarihinde kesinleşti.

Refugees can ask the INTERPOL to remove or correct the data about themselves that is originated from the country where he or she fears persecution. 

Her kişinin INTERPOL’e başvurarak kendisi hakkındaki veriye erişme, düzelttirme ve sildirme hakkı bulunmaktadır. Hukuk büromuz bu konuda hizmet vermektedir.

Yabancı bir ülkede yaşamaya başladığınızda eğitiminize uygun iş bulabilmek için atmanız gereken en önemli adımlardan bir tanesi diploma denklik işlemidir. Lizbon Tanıma Sözleşmesi bu işlemlerin genel çerçevesini çizmekte olup bu sözleşmeye üye...

2021 yılında Türk hükümeti yeni bir aracı devreye soktu. 2021 yılı Nisan ve Aralık ayından yayınladığı iki kararname ile çoğunluğu yurtdışında siyasi sığınmacı olarak yaşayan kişilerin malvarlıklarını terörün finansmanı ile mücadele...