ALI YILDIZ LEGAL

Her kişinin INTERPOL’e başvurarak kendisi hakkındaki veriye erişme, düzelttirme ve sildirme hakkı bulunmaktadır. Hukuk büromuz bu konuda hizmet vermektedir.

Yabancı bir ülkede yaşamaya başladığınızda eğitiminize uygun iş bulabilmek için atmanız gereken en önemli adımlardan bir tanesi diploma denklik işlemidir. Lizbon Tanıma Sözleşmesi bu işlemlerin genel çerçevesini çizmekte olup bu sözleşmeye üye...

2021 yılında Türk hükümeti yeni bir aracı devreye soktu. 2021 yılı Nisan ve Aralık ayından yayınladığı iki kararname ile çoğunluğu yurtdışında siyasi sığınmacı olarak yaşayan kişilerin malvarlıklarını terörün finansmanı ile mücadele...

General Assembly also failed to address the abusive use of SLTD database that could be prevented by  an effective filtering mechanism, and rapid response to the requests for the deletion or...

In the case of Hamdi Akin Ipek v. Turkey, European Court of Human Rights delivered a staggering judgment that was among other things controversial with regard to principle of “Justice should...

Bugün her birey INTERPOL’e başvurarak kurumdaki kendisi hakkında bir veri tutulup tutulmadığını sorgulayarak veri erişim hakkını kullanabilir, bu verinin düzeltilmesi ya da silinmesini talep edebilir. Söz konusu veri kırmızı bülten ve diğer...

Cafer Tekin Ipek has been deprived of his liberty since April 2016.

The ECtHR should be mindful of the perception, which is widely shared in Turkey, that in addition to meeting the legal requirements, support from international community is also a necessary prerequisite...

Avukat Ali Yıldız ve Charles Sturt Üniversitesi Hukuk ve Adalet Merkezi doktora ögrencisi Leighann Spencer, Türkiye'de son yıllarda yaşanan mülkiyet hakkı ihlallerini raporlaştırdı.

1. 2016-2018 döneminde çıkarılan KHK’lar ile tesis edilen kamu görevinden kesin ve süresiz ihraç ve tüzel kişilerin kapatılıp malvarlıklarının hazineye devir edilmesi işlemleri AIHS’nin 7. ve Anayasa’nın 38. Maddesi anlamında bir...

Bu ilkeler ışığında, AKP hükümeti tarafından alınan OHAL tedbirlerinin; a) Bağımsız bir komisyon yerine Hükümet tarafından alınması, b) İhraç öncesi savunma hakkı tanınmamış olması, c) İhraç kararları için kişisel gerekçelendirme ve delillendirme yapmaması, d) Bir...