ALI YILDIZ LEGAL
Cafer Tekin Ipek has been deprived of his liberty since April 2016.

The ECtHR should be mindful of the perception, which is widely shared in Turkey, that in addition to meeting the legal requirements, support from international community is also a necessary prerequisite...

Avukat Ali Yıldız ve Charles Sturt Üniversitesi Hukuk ve Adalet Merkezi doktora ögrencisi Leighann Spencer, Türkiye'de son yıllarda yaşanan mülkiyet hakkı ihlallerini raporlaştırdı.

1. 2016-2018 döneminde çıkarılan KHK’lar ile tesis edilen kamu görevinden kesin ve süresiz ihraç ve tüzel kişilerin kapatılıp malvarlıklarının hazineye devir edilmesi işlemleri AIHS’nin 7. ve Anayasa’nın 38. Maddesi anlamında bir...

Bu ilkeler ışığında, AKP hükümeti tarafından alınan OHAL tedbirlerinin; a) Bağımsız bir komisyon yerine Hükümet tarafından alınması, b) İhraç öncesi savunma hakkı tanınmamış olması, c) İhraç kararları için kişisel gerekçelendirme ve delillendirme yapmaması, d) Bir...

Sidabras ve Džiautas v Litvanya ve Rainys & Gasparavičius v. Litvanya kararları ile AKPM'nin 1996 tarihli ilke kararları ışığında KHK ile işlerinden atılan kişilerin avukatlık yapmaktan da yasaklanması AIHS'nin 8. ve...

Avukatlık Mesleğine dair ulusal ve uluslarası güvenceler Avukatlık mesleğine iliskin temel kurallar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile düzenlenmiştir.  Staj, mesleğe kabul prosedür ve şartları, avukatın yetki ve görevleri, meslek kuralları, meslek...