Hizmetlerimiz – OUR SERVICES

Uluslarası Hukuk
1Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru
2Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne başvuru
3Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu’na başvuru
4İnterpol Kontrol Komitesi’ne başvuru: Silme, Düzeltme, Bilgi Edinme
5Uluslararası Sözleşmeler ve Yatırım Hukuku
6Göç ve İltica Hukuku – Vatandaşlık Başvurusu
7Kişisel Verilerin Korunması (GDPR)
8İnternet Arama Motorlarına Fihristten Kaldırma Başvurusu
9Insan Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarına Danışmanlık
Türk Hukuku
1Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru
2Sözleşme Düzenleme
3Vergi Hukuku: Vergi Mahkemesi nezdinde iptal davası, Vergi Daireleri ile Uzlaşma Görüşmeleri
4Taşınmaz Eşya Hukuku: Arazi Uyuşmazlıkları, Kadastro ve İmar Planı işlemlerinden doğan ihtilaflar
5Miras Hukuku: Muvazaa iddiasına dayanan iptal davaları, Veraset ilamı çıkarma
6Medeni Hukuk: Boşanma, Tanıma, Tenfiz, İsim değiştirme

International Law
1Application to the European Court of Human Rights
2Application to the UN Human Rights Committee
3Application to the UN Working Group on Arbitrary Detention
4Application to the Commission for the Control of INTERPOL: Deletion, Rectification, Access to File
5International Investment Disputes
6Emigration and Asylum Law – Application for Citizenship
7General Data Protection Regulation
8Dereferencing Application to Internet Search Engines
9Submissions to the UN Special Procedures
10Consultancy Service for Human Rights NGOs
Turkish Law
1Application to the Turkish Constitutional Court
2Contract Law
3Tax Law
4 Property Law
5Family and Civil Law – Law of inheritance
6Litigation