ALI YILDIZ LEGAL

Sidabras ve Džiautas v Litvanya ve Rainys & Gasparavičius v. Litvanya kararları ile AKPM'nin 1996 tarihli ilke kararları ışığında KHK ile işlerinden atılan kişilerin avukatlık yapmaktan da yasaklanması AIHS'nin 8. ve...

Avukatlık Mesleğine dair ulusal ve uluslarası güvenceler Avukatlık mesleğine iliskin temel kurallar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile düzenlenmiştir.  Staj, mesleğe kabul prosedür ve şartları, avukatın yetki ve görevleri, meslek kuralları, meslek...