INTERPOL tarafından mülteciler için sağlanan güvenceler

Mülteci ve koruma statüsü sahiplerine INTERPOL mekanizmalarının kötüye kullanılmasına karşı tanınan güvenceler

2017 yılında INTERPOL Genel Kurulu, mülteci veya koruma statüsü verilen bireylerle ilgili verilerin işlenmesine ilişkin bir karar kabul etmiştir. 

GA-2017-86-RES-09 – Mültecilere ilişkin INTERPOL politikası

Karar, mültecilerin haklarının korunması için yeterli ve etkili güvenceler sağlamayı amaçlamaktadır. 

Mülteciler, INTERPOL’den kendileri hakkında zulüm görmekten korktukları ülke kaynaklı verilerin kaldırılmasını veya düzeltilmesini talep edebilirler. Bu talep üzerine ev sahibi ülkenin ilgili kişinin iltica ve korunma statüsünü teyit ettiğinde, INTERPOL kişinin zulüm görmekten korktuğu ülkeden gelen her türlü Bildirim veya Difüzyonu silecektir.