INTERPOL Çalıntı/Kayıp Seyahat Belgesi veri tabanındaki gercege aykırı verilerin silinmesi

INTERPOL Çalıntı/Kayıp Seyahat Belgesi veri tabanı (SLTD) 11 Eylül terör saldırısının ardından 2002 yılında oluşturulmuştur.

SLTD, “çalıntı, kayıp, iptal edilmiş, geçersiz” seyahat belgeleri ile çalıntı boş seyahat belgelerin kaydedildiği online bir veri tabanıdır. Üye ülkelerin polis, gümrük, istihbarat ve diğer güvenlik birimleri bu veri tabanına erişip sorgu yapabilmektedir.  SLTD, yasadışı uluslararası seyahatleri önlemeyi amaçlayan bir araçtır. Başlangıçta kapsamı çalıntı veya kayıp seyahat belgeleriyle sınırlı olsa da daha sonra kapsamına geçersiz ve iptal edilmiş seyahat belgeleri kategoriler de eklenmiştir.

He ülke SLTD veri tabanına ancak kendi düzenlediği pasaport ve seyahat belgelerine dair kayıt girebilir.

SLTD, çalıntı, kayıp, geçersiz veya iptal edilmiş seyahat belgelerinin kullanımını önlemek için çok önemli bir uluslararası araç olmasına rağmen, SLTD’ye kayıt girme yetkilerini yurtdışında yaşayan muhaliflerini baskı altına almak ve sindirmek için kötüye kullanan bazı ülkeler de vardır

Interpol Dosyalarının Kontrolü Komitesi (CCF) yıllardır SLTD veri tabanı ile ilgili sorunların altını çizmektedir. CCF’ye göre SLTD veri tabanı, bir üye ülke tarafından aranan bir kişinin yerini tespit etmek ya da bu kişinin menşe ülkesine dönmeye zorlayacak şekilde hareket kabiliyetini kısıtlamak için kullanılamaz.  CCF’nin 2018 raporuna göre “geçersiz”, süresi dolmuş, hasar görmüş veya imha edilmiş seyahat belgeleri anlamına gelmektedir.   Ancak CCF, “iptal edilmiş / geri alınmış (revoked) belgenin” muğlak bir terim olduğunu düşünüyor ve bu muğlaklığın endişe kaynağı olduğunu belirtiyor. CCF ayrıca INTERPOL Genel Sekreterliği’nin üye ülkelerin suiistimallerini için söz konusu veri tabanına veri kaydetmek için uygun amaçların sınırlı bir listesini hazırlamasının önemini ve gerekliliğini belirtmekte ve bu listenin kendilerine de verilmesini talep etmektedir.

İptal edilmiş pasaportun hala bir tanımı olmadığından, bir pasaportun iptal edildiğini gösteren verilerin silinmesi talebi durumunda, CCF ilgili ülkenin pasaport iptaline dair kendi yasalarına uygun hareket edip etmediğini ve bunun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile uyumlu olup olmadığını incelemektedir.

INTERPOL Genel Kurulunun SLTD veri tabanının kötüye kullanımını önlemek için geçersiz ve iptal edilmiş seyahat belgesi tanımını kabul etmesi elzemdir.

Hukuk büromuz SLTD veri tabanına islenen gerçeğe aykırı kayıtların silinmesi konusunda Interpol Dosyalarının Kontrolü Komitesi’ne yapılacak başvurular konusunda hukuki hizmet vermekte olup yirmiden fazla dosyada basari ile kayıtların silinmesini sağlamış ve akabinde ilgililer uluslararası seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmiştir.

SLTD_Infographic_202110_HD-EN-01Screenshot 2022-08-15 at 01.55.54