OHAL dönemi davalarına dair önemli tespitler içeren Ilıcak kararı kesinleşti

OHAL dönemi davalarına dair önemli tespitler içeren Ilıcak kararı Hükümet’in itirazının reddedilmesi kesinleşti. (ILICAK / TÜRKİYE DAVASI (No. 2) (Başvuru No. 1210/17)

KHK ile kapatılan kurumlara ilgili zaman diliminde tamamen yasaldı

§137 – Mahkeme, başvuranın tutuklanmasına karar veren adli makamların, başvuranın ve aynı dava kapsamında tutuklu bulunan diğer gazetecilerin, FETÖ/PDY örgütü üyesi oldukları ve/veya hükümeti devirmeye teşebbüse iştirak ettikleri yönündeki şüpheleri desteklemek için dörtlü hipoteze dayandıklarını tespit etmektedir. Bu dörtlü hipotez şu şekilde özetlenebilir: İlk olarak, Bugün, Özgür Bugün, Özgür Düşünce, Zaman, Millet, Eylem ya da Yeni Hayat gibi gazete ve dergiler ile Samanyolu TV, Kanaltürk ya da Bugün TV gibi televizyon kanalları, FETÖ/PDY örgütünün “medya” kolunu oluşturmaktaydı;

§139 –  Bu hipotezlerin, başvuranın terör örgütü üyesi olduğundan şüphelenmek için inandırıcı nedenlerin varlığına ilişkin bir tespit oluşturup oluşturmayacağı hususuyla ilgili olarak, Mahkeme ilk olarak, olayların meydana geldiği dönemde tamamen yasal olan bir kitle iletişim aracı için çalışmanın, ilgilinin yazılarının ve faaliyetlerinin niteliği dikkate alınmadan, tek başına, bu tür bir örgüte üyelik ile bir tutulamayacağını değerlendirmektedir.

 §153 –  Mahkeme ayrıca, başvuranın gazeteci ya da televizyon programı yapımcısı olarak çalıştığı medya organları tarafından maaş ödenmesiyle ilgili finans işlemlerinin, meblağlarının normal ve olağan niteliği dikkate alındığında, profesyonel bir gazeteciyi, işverenlerine bağlayandan başka bir taahhüdün varlığını kanıtlayamayacağı kanaatindedir.


 HTS kayıtları içeriğinde herhangi bir suç unsuru bulunmadan atılı suçları işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı nedenler olarak değerlendirilemez

§152 – Bu bağlamda, başvuranın, basında çalışan ve daha sonrasında ceza soruşturmalarına konu olan kişilerle yaptığı telefon görüşmeleri, içeriğinde herhangi bir suç unsuru bulunmadığından, bir gazetecinin meslek hayatının olağan seyrine uygun olup başvuranın, üzerine atılı suçları işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı nedenler olarak değerlendirilemez.


Kişilerin Bylock Mesajlarında İsminin Geçmesi

§156 – Mahkeme ayrıca, başvuranın, Bylock uygulaması üzerinden üçüncü kişiler arasında yapılan bir görüşme sırasında, basın özgürlüğüne ilişkin bir mesajı kamuoyuna iletebilecek nüfuz sahibi bir kişi olarak gösterilmesinin, makul olarak, ilgilinin, yasadışı bir örgüte üye olduğunun göstergesi olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindedir.