İtalyan Yargıtay’ı: Sanıkların şifreli mesajlarının nasıl ele geçirildiği açıklanmalı

Corte di Cassazione

İtalyan Yüksek Mahkemesi, savcılık makamı ve polisin Sky ECC isimli şifreli iletişim ağından ağından sanıkların / şüphelilerin mesajlarının nasıl elde edildiğini açıklaması gerektiğine karar verdi.  15 Haziran 2022’de verilen ancak gerekçesi kısa sure önce açıklanan kararda söyle denildi:

Tüm bunlar, iddianame bağlamında ön plana çıkabilecek herhangi bir yerindelik, uygunluk, güvenilirlik ve kanıt değeri profiliyle ilgili olarak verimli bir usul diyalektiğinin oluşturulması yoluyla savunma hakkının tam olarak uygulanmasına izin vermek için, soruşturma faaliyetinin yürütülme şeklini ve bu tür mesajların elde edilme prosedürünü bilme imkanını kaçınılmaz olarak gerektirir. Mevcut davada savunma avukatına bu imkan verilmemiştir.

Bu nedenle, söz konusu davada, az önce vurgulanan profillere ilişkin yeterlilik değerlendirmelerine geçilebilmesi için, sevk eden hakimin, tarafların çekişmeli sürecinde, mesajın elde edilmesi sürecinin tüm bölümlerini açıklığa kavuşturmasına olanak sağlamayı amaçlayan bir iptal kararı gerekmektedir.

Arka Plan: Belçika, Fransa ve Hollanda polisi 2021 yılında Sky ECC ağına sızmıştı. Veriler daha sonra Europol aracılığıyla diğer AB ülkeleriyle paylaşıldı ve yüzlerce tutuklamaya yol açtı. Ancak EncroChat sızmalarında olduğu gibi , yetkililer sızma işleminin nasıl gerçekleştirildiğini açıklamadı.

Çok kısa süre önce Fransız Yargıtay’ı da EncroChat verilerine dayanılarak verilen bir mahkumiyet kararını bozmuştu.


Fransız Yargıtay’ı EncroChat davasında verilen mahkumiyet kararını bozdu


Adil yargılanma hakkının korunması için çalışan Brüksel merkezli insan hakları kuruluşu Fair Trials Hukuk Direktörü (Avrupa) Laure Baudrihaye-Gérard şunları söyledi:

“Kanıtların yasallığını ve güvenilirliğini test edebilmek, adil yargılanma hakkı açısından hayati önem taşımaktadır. Ancak suçlanan kişiler Sky ECC ve EncroChat sızmalarından elde edilen kanıtların nasıl elde edildiği konusunda tamamen karanlıkta bırakılıyor. İtalyan Yüksek Mahkemesi’nin kararı, devletlerin gözetleme araçları da dahil olmak üzere ceza yargılaması yetkilerini kullanmaya karar verdiklerinde hesap verebilir olmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Hiç kimse inceleyemediği kanıtlara dayanarak yargılanmamalıdır.”

SKY ECC, EncroChat ve ByLock soruşturmaları önemli benzerlik göstermekte. Hatta öyleki Avrupa Insan Hakları Mahkemesi önündeki Akgün dosyasında Türk hükümeti ByLock soruşturmalarını savunurken EncroChat soruşturmasını örnek göstermiştir: