INTERPOL Kayıp ve Çalıntı Seyahat Belgesi Veritabanı (SLTD) nedir?

Interpol SLTD kaybedilmiş ya da çalınmış pasaport v.d. seyahat belgelerinin kötü niyetli kullanımına engel olmak için oluşturulmuş ve üye ülke polis teşkilatlarının kullanımına sunulmuş bir veri tabanıdır.

Kırmızı bülten ve diğer bültenlerden farklı olarak her üye devlet INTERPOL organlarının herhangi bir ön inceleme ve onayına tabi olmaksızın kendi düzenlediği pasaportları SLTD veri tabanına Kayıp veya Çalıntı olarak kaydedebilmektedir.

Bu durumda pasaport sahibinin seyahat hakki kısıtlanmakta ilgili kişi uluslararası bir havalimanında mahsur kalabilmekte ve hak ihlallerine maruz kalabileceği orijin ilkesine deport edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Her kişinin INTERPOL’e başvurarak kendisi hakkındaki veriye erişme, düzelttirme ve sildirme hakkı bulunmaktadır.  

Hukuk büromuz bu konuda hizmet vermektedir.